รายชื่อบริษัทลูกค้า

AAL Co.,Ltd.

A P Honda Co.,Ltd.

Auto Alliance (Thailand) Co.,Ltd.

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

Bunjong Industrial Co.,Ltd.

Calsonic Kansei (Thailand) Co.,Ltd.

Denso Training Academy Co.,Ltd.

Exedy Friction Material Co.,Ltd.

Gojo Parts Standard Co.,Ltd.

Goodyear (Thailand) Public Co.,Ltd.

Heidelberg Graphics (Thailand) Co.,Ltd.

IWCT Co.,Ltd.

Kojo Parts Standard Co.,Ltd.

Koyo Steering (Thailand) Co.,Ltd.

KPN Automotive Co.,Ltd.

KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

Michelin Siam Co.,Ltd.

Murakami Ampas (Thailand) Co.,Ltd.

Nisshinbo Somboon Automotive Co.,Ltd.

Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.

Prasanmitr Engineering Co.,Ltd.

President Nippon Auto Co.,Ltd.

S.C.L.Motor Part Co.,Ltd.

Siam Denso Manufacturing Co.,Ltd.

Siam Furukawa Co.,Ltd.

Siam Kubota Corporation Co.,Ltd.

Siam Michelin Co.,Ltd.

Siam Motors Co.,Ltd.

Siam Toyota Industries Co.,Ltd.

Sirieakluck Group Co.,Ltd.

Somboon Somic Manufacturing Co.,Ltd.

Spectrum Industry Co.,Ltd.

Thai Auto Pressparts Co.,Ltd.

Thai Bridgestone Co.,Ltd.

Thai Nikko Metal Industry Co.,Ltd.

Thai Radiator Manufacturing Co.,Ltd.

Thai Rung Union Car Public Co.,Ltd.

Thai Steel Cable Public Co.,Ltd.

Thai Summit Harness Co.,Ltd.

Thai Ultimate Car Co.,Ltd.

Thai Vehicle Industry Co.,Ltd.

Thongchai Industries Co.,Ltd.

Tiger Motor Co.,Ltd.

Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd.

Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.

YNP Engineering Co.,Ltd.

Asia Cement Public Co.,Ltd.

Bangkok Foam Co.,Ltd.

Best Form Design Co.,Ltd.

Bis Pipe Fitting Industry Co.,Ltd.

Castle Peak Holding Public Co.,Ltd.

Century Inoac Co.,Ltd.

Chaicharoen Printing & Packaging Co.,Ltd.

Chindasook Commercial (1980) Co.,Ltd.

Chokchai Starch Co.,Ltd.

CMC Biotech Co.,Ltd.

CPAC Monier Co.,Ltd.

Dai-Ichi Packaging Co.,Ltd.

Eason Paint Industry Co.,Ltd.

Eastern Sugar & Cane Co.,Ltd.

Extreme Packaging Co.,Ltd.

General Plating Industry Co.,Ltd.

Glow Group Co.,Ltd.

Golden Thread Co.,Ltd.

Hoya lens Thailand Co.,Ltd.

Huntsman (Thailand) Co.,Ltd.

H.V.Fila Co.,Ltd.

H.V. Plas Co.,Ltd.

Index Living Mall Co.,Ltd.

Indorama Ventures Public Co.,Ltd.

Interface Modernform Co.,Ltd.

IRPC Technology Co.,Ltd.

Jareonmitr Ltd., Part.

J.Charoen Marketing Co.,Ltd.

Jalaprathan Cement Public Co.,Ltd.

KNP Lucky Star Co.,Ltd.

Magotteaux Co.,Ltd.

Map Ta Phut Olefins Co.,Ltd.

Mitr Phol Co.,Ltd.

Mitsubishi Elevator (Thailand) Co.,Ltd.

Nebula Industry Co.,Ltd.

Optex Co.,Ltd.

Pigeon Industries (Thailand) Co.,Ltd.

Precision Print  Co.,Ltd.

Rayong Olefins Co.,Ltd.

Siam Fiber Cement Co.,Ltd.

Siam Fiber-glass Co.,Ltd.

Siam PSM Co.,Ltd.

Siam Sanitary Ware Co.,Ltd.

Siam Stainless Steel Co.,Ltd.

Siam Toppan Packaging Co.,Ltd.

Simhong Chemical Ltd. Part.

South East Packaging Industry Co.,Ltd.

Sritong Electro Chemical Ltd., Part.

Star Flex Co.,Ltd.

Sukboontip Co.,Ltd.

Tang Sia Ping Metal Works Co.,Ltd.

Task Co.,Ltd.

TBKK (Thailand) Co.,Ltd.

Techno Foam Co.,Ltd.

Thai Inoac Mould Co.,Ltd.

Thai MMA Co.,Ltd.

Thai Onono Public Co.,Ltd.

Thai Pet Resin Co.,Ltd.

Thai Scandic Steel Co.,Ltd.

Thai Steel Service Center Co.,Ltd.

Thai Tinplate Manufacturing Co.,Ltd.

Thai Wood Co.,Ltd.

Thantawan Industry Public Co.,Ltd.

The Concrete Products and Aggregate Co.,Ltd.

The Siam Cement Public Co.,Ltd.

The Siam Cement (Thungsong) Co.,Ltd.

The Siam United Steel (1995) Co.,Ltd.

Thong Siang Co.,Ltd.

Union Belt Industries Co.,Ltd.

Union Belt International Co.,Ltd.

Unithai Shipyard & Engineering Co.,Ltd.

V.Powdertech Co.,Ltd.

VR Union Co.,Ltd.

Advanced Business Solution & Services Co.,Ltd.

Belton Industrial Co.,Ltd.

Ericsson (Thailand) Co.,Ltd.

Groupe SEB (Thailand) Co.,Ltd.

Honeywell Electronic Materials (Thailand) Co.,Ltd.

Krieng Thai Wattana Co.,Ltd.

Magnecomp Precision Technology Public Co.,Ltd.

Nikon (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Automotive System Asia Pacific Co.,Ltd.

Panasonic Energy (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Home Appliances (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Industrial Devices (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

Siam Asahi Technoglass Co.,Ltd.

Siam Compressor Industry Co.,Ltd

SVOA Public Co.,Ltd.

Thai City Electric Co.,Ltd.

Thai Pinnacle Engineering Co.,Ltd.

Thai Toshiba Lighting Co.,Ltd.

Toshiba Carrier (Thailand) Co.,Ltd

Toshiba Lighting Component (Thailand) Co.,Ltd

Union Technology Co.,Ltd.

Alpina International  Management Co.,Ltd.

Amarin Book Center Co.,Ltd.

AMG Auto Co.,Ltd.

Bangchak Green Net Co.,Ltd.

Bangchak Petroleum Public Co.,Ltd.

Beauty & Healthy Zone Co.,Ltd.

Central Department Store Co.,Ltd.

Central Retail Corporation Co.,Ltd.

Chan Wanich Co.,Ltd.

Chiva-Som International Health Resort Co.,Ltd.

Chodthanawat Co.,Ltd.

Cosmic Magnum Co.,Ltd.

Datamat Education Co.,Ltd.

Data One Asia (Thailand) Co.,Ltd.

Demco Co.,Ltd.

Electronic Government Agency (EGA) Co.,Ltd.

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

Energy Complex Co.,Ltd.

ETON Cars Co.,Ltd.

Future AV. Co.,Ltd.

IDS Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

iHR Consulting Co.,Ltd.

Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED)

IONIC Logistics Co.,Ltd.

Jardine Engineering Co.,Ltd.

King Power International Co.,Ltd.

KTB Computer Service Co.,Ltd.

Kubota Benjapol Nakhonratchasima Co.,Ltd.

Kwik Part Co.,Ltd.

Mass War Co.,Ltd.

Master Plan 101 Co.,Ltd.

Mitr Technical Consultant Co.,Ltd.

Nation Multimedia Group Public Co.,Ltd.

New Union Hi-tech (1994) Co.,Ltd.

Pan Cosmetics International Co.,Ltd.

Panorama Worldwide Co.,Ltd.

Pan Rajdhevee Group Co.,Ltd.

Pathumvech Hospital Co.,Ltd.

Phuket Nalina Resort & Spa Co.,Ltd.

Police Administration in Digital Age (PADA)

Premier Brokerage Co.,Ltd.

Preuksa Real Estate Public Co.,Ltd.

Progress  Appraisal Co.,Ltd.

PSP Specialties Co.,Ltd.

Ratchada Material Center Co.,Ltd.

Rayong Engineering & Plant Service Co.,Ltd.

Robinson Department Store Public Co.,Ltd.

Roys Service Co.,Ltd.

RTH Construction Co.,Ltd.

Safe Fertility Center Co.,Ltd.

Sahaikaset Agrochemicals Co.,Ltd.

Saha Union Public Co.,Ltd.

SAMART i-Mobile Co.,Ltd.

SCG Building Meterials Co.,Ltd.

SCG Trading Co.,Ltd.

SGS Thailand Co.,Ltd.

Showroom 111 Co.,Ltd.

Siam Health Group Co.,Ltd.

Sukhothai Commercial College

Supalai Public Co.,Ltd.

TAK Products & Services Co.,Ltd.

T.C.C.Capital Land Co.,Ltd.

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

Thanapat Property Development Public Co.,Ltd.

The Institute of Management Consultants Association of Thailand

T.N.Information System Co.,Ltd.

T.P.Interchem (1999) Co.,Ltd.

TRUE Distribution and Sales Co.,Ltd.

TWZ Corperation Public Public Co.,Ltd.

Unique Mining Services Public Co.,Ltd.

Betagro Public Co.,Ltd.

Central Food Retail Co.,Ltd. (Tops Supermarket)

Chiew Huad Co.Ltd.

Chysee Bamee Kiew Co.,Ltd.

CPF Training Center Co.,Ltd.

DSC Syndicate Co.,Ltd.

Hongkong Noodle Co.Ltd.

Mahachai Food Processing Co.,Ltd.

NBD Healthcare Co.,Ltd.

Nestle (Thai) Co.,Ltd.

Nutrina Interfoods Co.,Ltd.

Pronova Laboratories Co.,Ltd.

S.K.Foods (Thailand) Co.,Ltd.

SMTC Co.,Ltd.

Thai Beverage Training Co.,Ltd.

Thai Preserved Food Factory Co.,Ltd.

The Union Frozen Products Co.,Ltd.

Tra Maekrua Co.Ltd.

Well Interparts Co.,Ltd.

Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

Bangkok Bank

Bank of Thailand

Cigna Insurance Public Co.,Ltd.

Government Housing Bank

ING Life Co.,Ltd.

Manulife Insurance (Thailand) Public Co.,Ltd.

Mittare Insurance Co.,Ltd.

Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.

Premier Inter Leasing Co.,Ltd.

Siam Kubota Leasing Co.,Ltd.

การเคหะแห่งชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมราชทัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมส่งเสริมการส่งออก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 9

ชมรม SMEs ฐานเศรษฐกิจ

ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร

ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่

ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE HR Club)

ชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SME (คพอ.)

ชมรมฮวงจุ้ย กทม.

เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลเมืองน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลรามา

โรงพยาบาลศิริราช

โรงเรียนมัธยมในเขตประเวศ

โรงเรียนสยามการเดินเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี

สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

สถาบันยานยนต์

สภากาชาดไทย

สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์

สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ

สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์

AAL Co.,Ltd.

A P Honda Co.,Ltd.

Auto Alliance (Thailand) Co.,Ltd.

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

Bunjong Industrial Co.,Ltd.

Calsonic Kansei (Thailand) Co.,Ltd.

Denso Training Academy Co.,Ltd.

Exedy Friction Material Co.,Ltd.

Gojo Parts Standard Co.,Ltd.

Goodyear (Thailand) Public Co.,Ltd.

Heidelberg Graphics (Thailand) Co.,Ltd.

IWCT Co.,Ltd.

Kojo Parts Standard Co.,Ltd.

Koyo Steering (Thailand) Co.,Ltd.

KPN Automotive Co.,Ltd.

KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

Michelin Siam Co.,Ltd.

Murakami Ampas (Thailand) Co.,Ltd.

Nisshinbo Somboon Automotive Co.,Ltd.

Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.

Prasanmitr Engineering Co.,Ltd.

President Nippon Auto Co.,Ltd.

S.C.L.Motor Part Co.,Ltd.

Siam Denso Manufacturing Co.,Ltd.

Siam Furukawa Co.,Ltd.

Siam Kubota Corporation Co.,Ltd.

Siam Michelin Co.,Ltd.

Siam Motors Co.,Ltd.

Siam Toyota Industries Co.,Ltd.

Sirieakluck Group Co.,Ltd.

Somboon Somic Manufacturing Co.,Ltd.

Spectrum Industry Co.,Ltd.

Thai Auto Pressparts Co.,Ltd.

Thai Bridgestone Co.,Ltd.

Thai Nikko Metal Industry Co.,Ltd.

Thai Radiator Manufacturing Co.,Ltd.

Thai Rung Union Car Public Co.,Ltd.

Thai Steel Cable Public Co.,Ltd.

Thai Summit Harness Co.,Ltd.

Thai Ultimate Car Co.,Ltd.

Thai Vehicle Industry Co.,Ltd.

Thongchai Industries Co.,Ltd.

Tiger Motor Co.,Ltd.

Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd.

Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.

YNP Engineering Co.,Ltd.

Asia Cement Public Co.,Ltd.

Bangkok Foam Co.,Ltd.

Best Form Design Co.,Ltd.

Bis Pipe Fitting Industry Co.,Ltd.

Castle Peak Holding Public Co.,Ltd.

Century Inoac Co.,Ltd.

Chaicharoen Printing & Packaging Co.,Ltd.

Chindasook Commercial (1980) Co.,Ltd.

Chokchai Starch Co.,Ltd.

CMC Biotech Co.,Ltd.

CPAC Monier Co.,Ltd.

Dai-Ichi Packaging Co.,Ltd.

Eason Paint Industry Co.,Ltd.

Eastern Sugar & Cane Co.,Ltd.

Extreme Packaging Co.,Ltd.

General Plating Industry Co.,Ltd.

Glow Group Co.,Ltd.

Golden Thread Co.,Ltd.

Hoya lens Thailand Co.,Ltd.

Huntsman (Thailand) Co.,Ltd.

H.V.Fila Co.,Ltd.

H.V. Plas Co.,Ltd.

Index Living Mall Co.,Ltd.

Indorama Ventures Public Co.,Ltd.

Interface Modernform Co.,Ltd.

IRPC Technology Co.,Ltd.

Jareonmitr Ltd., Part.

J.Charoen Marketing Co.,Ltd.

Jalaprathan Cement Public Co.,Ltd.

KNP Lucky Star Co.,Ltd.

Magotteaux Co.,Ltd.

Map Ta Phut Olefins Co.,Ltd.

Mitr Phol Co.,Ltd.

Mitsubishi Elevator (Thailand) Co.,Ltd.

Nebula Industry Co.,Ltd.

Optex Co.,Ltd.

Pigeon Industries (Thailand) Co.,Ltd.

Precision Print  Co.,Ltd.

Rayong Olefins Co.,Ltd.

Siam Fiber Cement Co.,Ltd.

Siam Fiber-glass Co.,Ltd.

Siam PSM Co.,Ltd.

Siam Sanitary Ware Co.,Ltd.

Siam Stainless Steel Co.,Ltd.

Siam Toppan Packaging Co.,Ltd.

Simhong Chemical Ltd. Part.

South East Packaging Industry Co.,Ltd.

Sritong Electro Chemical Ltd., Part.

Star Flex Co.,Ltd.

Sukboontip Co.,Ltd.

Tang Sia Ping Metal Works Co.,Ltd.

Task Co.,Ltd.

TBKK (Thailand) Co.,Ltd.

Techno Foam Co.,Ltd.

Thai Inoac Mould Co.,Ltd.

Thai MMA Co.,Ltd.

Thai Onono Public Co.,Ltd.

Thai Pet Resin Co.,Ltd.

Thai Scandic Steel Co.,Ltd.

Thai Steel Service Center Co.,Ltd.

Thai Tinplate Manufacturing Co.,Ltd.

Thai Wood Co.,Ltd.

Thantawan Industry Public Co.,Ltd.

The Concrete Products and Aggregate Co.,Ltd.

The Siam Cement Public Co.,Ltd.

The Siam Cement (Thungsong) Co.,Ltd.

The Siam United Steel (1995) Co.,Ltd.

Thong Siang Co.,Ltd.

Union Belt Industries Co.,Ltd.

Union Belt International Co.,Ltd.

Unithai Shipyard & Engineering Co.,Ltd.

V.Powdertech Co.,Ltd.

VR Union Co.,Ltd.

Belton Industrial Co.,Ltd.

Ericsson (Thailand) Co.,Ltd.

Groupe SEB (Thailand) Co.,Ltd.

Honeywell Electronic Materials (Thailand) Co.,Ltd.

Krieng Thai Wattana Co.,Ltd.

Magnecomp Precision Technology Public Co.,Ltd.

Nikon (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Automotive System Asia Pacific Co.,Ltd.

Panasonic Energy (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Home Appliances (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Industrial Devices (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

Siam Asahi Technoglass Co.,Ltd.

Siam Compressor Industry Co.,Ltd

SVOA Public Co.,Ltd.

Thai City Electric Co.,Ltd.

Thai Pinnacle Engineering Co.,Ltd.

Thai Toshiba Lighting Co.,Ltd.

Toshiba Carrier (Thailand) Co.,Ltd

Toshiba Lighting Component (Thailand) Co.,Ltd

Union Technology Co.,Ltd.

Alpina International  Management Co.,Ltd.

Amarin Book Center Co.,Ltd.

AMG Auto Co.,Ltd.

Bangchak Green Net Co.,Ltd.

Bangchak Petroleum Public Co.,Ltd.

Beauty & Healthy Zone Co.,Ltd.

Central Department Store Co.,Ltd.

Central Retail Corporation Co.,Ltd.

Chan Wanich Co.,Ltd.

Chiva-Som International Health Resort Co.,Ltd.

Chodthanawat Co.,Ltd.

Cosmic Magnum Co.,Ltd.

Datamat Education Co.,Ltd.

Data One Asia (Thailand) Co.,Ltd.

Demco Co.,Ltd.

Electronic Government Agency (EGA) Co.,Ltd.

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

Energy Complex Co.,Ltd.

ETON Cars Co.,Ltd.

Future AV. Co.,Ltd.

IDS Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

iHR Consulting Co.,Ltd.

Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED)

IONIC Logistics Co.,Ltd.

Jardine Engineering Co.,Ltd.

King Power International Co.,Ltd.

KTB Computer Service Co.,Ltd.

Kubota Benjapol Nakhonratchasima Co.,Ltd.

Kwik Part Co.,Ltd.

Mass War Co.,Ltd.

Master Plan 101 Co.,Ltd.

Mitr Technical Consultant Co.,Ltd.

Nation Multimedia Group Public Co.,Ltd.

New Union Hi-tech (1994) Co.,Ltd.

Pan Cosmetics International Co.,Ltd.

Panorama Worldwide Co.,Ltd.

Pan Rajdhevee Group Co.,Ltd.

Pathumvech Hospital Co.,Ltd.

Phuket Nalina Resort & Spa Co.,Ltd.

Police Administration in Digital Age (PADA)

Premier Brokerage Co.,Ltd.

Preuksa Real Estate Public Co.,Ltd.

Progress  Appraisal Co.,Ltd.

PSP Specialties Co.,Ltd.

Ratchada Material Center Co.,Ltd.

Rayong Engineering & Plant Service Co.,Ltd.

Robinson Department Store Public Co.,Ltd.

Roys Service Co.,Ltd.

RTH Construction Co.,Ltd.

Safe Fertility Center Co.,Ltd.

Sahaikaset Agrochemicals Co.,Ltd.

Saha Union Public Co.,Ltd.

SAMART i-Mobile Co.,Ltd.

SCG Building Meterials Co.,Ltd.

SCG Trading Co.,Ltd.

SGS Thailand Co.,Ltd.

Showroom 111 Co.,Ltd.

Siam Health Group Co.,Ltd.

Sukhothai Commercial College

Supalai Public Co.,Ltd.

TAK Products & Services Co.,Ltd.

T.C.C.Capital Land Co.,Ltd.

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

Thanapat Property Development Public Co.,Ltd.

The Institute of Management Consultants Association of Thailand

T.N.Information System Co.,Ltd.

T.P.Interchem (1999) Co.,Ltd.

TRUE Distribution and Sales Co.,Ltd.

TWZ Corperation Public Public Co.,Ltd.

Unique Mining Services Public Co.,Ltd.

Betagro Public Co.,Ltd.

Central Food Retail Co.,Ltd. (Tops Supermarket)

Chiew Huad Co.Ltd.

Chysee Bamee Kiew Co.,Ltd.

CPF Training Center Co.,Ltd.

DSC Syndicate Co.,Ltd.

Hongkong Noodle Co.Ltd.

Mahachai Food Processing Co.,Ltd.

NBD Healthcare Co.,Ltd.

Nestle (Thai) Co.,Ltd.

Nutrina Interfoods Co.,Ltd.

Pronova Laboratories Co.,Ltd.

S.K.Foods (Thailand) Co.,Ltd.

SMTC Co.,Ltd.

Thai Beverage Training Co.,Ltd.

Thai Preserved Food Factory Co.,Ltd.

The Union Frozen Products Co.,Ltd.

Tra Maekrua Co.Ltd.

Well Interparts Co.,Ltd.

Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

Bangkok Bank

Bank of Thailand

Cigna Insurance Public Co.,Ltd.

Government Housing Bank

ING Life Co.,Ltd.

Manulife Insurance (Thailand) Public Co.,Ltd.

Mittare Insurance Co.,Ltd.

Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.

Premier Inter Leasing Co.,Ltd.

Siam Kubota Leasing Co.,Ltd.

การเคหะแห่งชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมราชทัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมส่งเสริมการส่งออก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 9

ชมรม SMEs ฐานเศรษฐกิจ

ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร

ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่

ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE HR Club)

ชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SME (คพอ.)

ชมรมฮวงจุ้ย กทม.

เทศบาลนครปากเกร็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลศิริราช

โรงเรียนมัธยมในเขตประเวศ

โรงเรียนสยามการเดินเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี

สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

สถาบันยานยนต์

สภากาชาดไทย

สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์

สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ

สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าอบรม