หลักสูตรมาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:17 น.
พิมพ์

 

 
หลักสูตรการอบรมของบริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด มีมาตรฐานและได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งข้อมูล “ลิขสิทธิ์” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มากกว่า 20หลักสูตร